Lunixen hoitaa unihäiriöitä

Lunixen – hoitaa unihäiriöitä

Lunixen on kasvirohdosvalmiste, jota käytetään lievän hermostuneisuuden ja unihäiriöiden helpottamiseen. Lunixen-valmisteen vaikuttava ainesosa rohtovirmajuuri (Valeriana officinalis L.) vaikuttaa tutkitusti unihäiriöihin kuten rauhattomaan uneen ja yöaikaiseen heräämiseen. Päivittäinen annostelu takaa parhaan hoitovaikutuksen. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille.

 • Parantaa unenlaatua
 • Vähentää yöheräämisiä
 • Ei havaittu aiheuttavan riippuvuutta

Saatavilla kaikista apteekeista ja verkkoapteekeista.

Kasvirohdosvalmiste: Lue pakkausseloste

Oheisista linkeistä voit tutustua Fimean listaukseen kaikista virallisista verkkoapteekeista. Pääset myös etsimään lähimmän apteekkisi apteekkihaku-linkistä.
FIMEAAPTEEKKIHAKU
Kuvaus

Unihäiriöt lisätietoa ja hoitovaihtoehtoja

Mitä unihäiriöt ovat?

Erilaiset unihäiriöt ovat yleisiä. Unihäiriöillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi riittämätöntä yöunta, joka vaikuttaa hyvinvointiin ja päivittäiseen toimintakykyyn ja/tai aiheuttaa keskittymis- ja muistihäiriöitä. Nämä häiriöt voivat vaikuttaa unen pituuteen ja unen laatuun ja niitä voidaan luonnehtia seuraavasti:

 • pidentynyt nukahtamisaika
 • keskeytynyt uni
 • aikaistunut aamuherääminen

Lunixen-lääkevalmisteen on havaittu vaikuttavan unen pituuteen ja unenlaatuun ja se saattaa auttaa yllämainittuihin unihäiriöihin.

Unihäiriöiden hoito Lunixen-valmisteen avulla

Lunixen on reseptivapaa kasvirohdosvalmiste, jonka vaikuttava ainesosa rohtovirmajuuri (Valeriana officinalis L.) vaikuttaa tutkitusti unihäiriöihin kuten rauhattomaan uneen ja yöaikaiseen heräämiseen Tällä tavoin on helpompi nukkua hyvin läpi koko yön. Lunixen vaikuttaa yöheräämisiin ja liian aikaiseen heräämiseen aamulla. Päivittäinen annostelu takaa parhaan hoitovaikutuksen. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille.

Ei havaittua riippuvuutta

Erilaiset unihäiriöt ovat yleinen syy lääkärikäynteihin Suomessa ja usein potilaat saattavat saada reseptilääkkeen. Itsehoitolääke saattaisi osassa tapauksia riittää. Lunixen-valmisteella ei ole havaittu riippuvuuden kaltaisia haittavaikutuksia.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean hyväksymä

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on hyväksynyt Lunixen-valmisteen ja se on luokiteltu kasvirohdosvalmisteeksi. Fimea asettaa sille samat tiukat laatuvaatimukset kuin kaikille muillekin lääkevalmisteille. Fimea arvioi lääkkeiden laatua, turvallisuutta ja tehoa ennen kuin ne rekisteröidään tai hyväksytään myyntiin Suomessa. Lunixen myydään ilman reseptiä apteekeissa ja verkkoapteekeissa.


Lunixen, rohtovirmajuuriuute 500 mg, 28 tabl. Kasvirohdosvalmiste lievän hermostuneisuuden ja unihäiriöiden helpottamiseen. Yli 12-vuotiaille. Lievän hermostuneisuuden helpottamiseen 1 tabletti enintään 3 kertaa päivässä. Unihäiriöiden helpottamiseen 1 tabletti 30–60 minuuttia ennen nukkumaanmenoa, tarvittaessa toinen annos aiemmin illalla. Enintään 4 tabl./vrk. Ei raskauden tai imetyksen aikana eikä yhdessä rauhoittavien lääkkeiden kanssa. Älä aja autoa tai käytä koneita. Ei akuuttiin hoitoon, paras hoitovaikutus 2-4 viikon käytöllä. Haittavaikutukset: ruoansulatuskanavan häiriöt. Varmista lääkkeen sopivuus itsellesi apteekista. Ilman reseptiä. Tutustu pakkausselosteeseen. Markkinoija: Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.fi. Perustuu valmisteyhteenvetoon 2020-09-10.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Sisältö

Tuotesisältö ja annostelu

Vaikuttavat aineet ja niiden ainemäärät

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 500 mg Valeriana officinalis L., radix (rohtovirmajuuri) kuivauutetta (valmistukseen käytetty 2 g – 3 g rohtovirmajuurta)

Apuaineet

Tabletin ydin: Mikrokiteinen selluloosa Vedetön kalsiumvetyfosfaatti Esigelatinoitu tärkkelys Vedetön kolloidinen piidioksidi Magnesiumstearaatti

Kalvopäällyste: Polyvinyylialkoholi Titaanidioksidi (E171) Makrogoli 4000 Talkki Indigokarmiinialumiinilakka (E132) Punainen rautaoksidi (E172) Musta rautaoksidi (E172

Annostus: Nuoret, yli 12-vuotiaat, aikuiset ja iäkkäät

Lievän hermostuneisuuden helpottamiseen: 1 tabletti enintään 3 kertaa päivässä.

Unihäiriöiden helpottamiseen: 1 tabletti 30–60 minuuttia ennen nukkumaanmenoa, tarvittaessa toinen annos aiemmin illalla.

Suurin päivittäinen annos: 4 tablettia.

Niele tabletit kokonaisena veden kanssa. Älä pureskele tabletteja.

Parhaan hoitovaikutuksen saavuttamiseksi suositellaan jatkuvaa käyttöä 2–4 viikon ajan. Jos oireet jatkuvat tai pahenevat kahden viikon jatkuvan käytön jälkeen, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Pakkausseloste

Lunixen kalvopäällysteiset tabletit. Rohtovirmakuivajuuriuute.Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

 • -Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • -Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • -Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.
 • – Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
 • -Käänny lääkäriin puoleen, ellei olosi parane 14 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Lunixen on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Lunixen-valmistetta
 3. Miten Lunixen-valmistetta otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Lunixen-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Lunixen on ja mihin sitä käytetään

Lunixen on kasvirohdosvalmiste, jota käytetään lievän hermostuneisuuden ja unihäiriöiden helpottamiseen.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Lunixen-valmistetta

Älä ota Lunixen-valmistetta

-jos olet allerginen rohtovirmajuurelle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Lunixen-valmistetta.

Lapset

Valmisteen käyttöä ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille puuttuvan tutkimustiedon vuoksi.

Muut lääkevalmisteet ja Lunixen

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.
Lunixen-valmisteen käyttöä ei suositella, jos käytät synteettisiä rauhoittavia valmisteita.

Lunixen ruuan ja juoman kanssa

Ei erityistä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Koska riittäviä tietoja ei ole olemassa raskauden ja imetyksen aikana tapahtuvien haitallisten vaikutusten estämiseksi, tämän valmisteen käyttöä raskauden ja imetyksen aikana ei suositella.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tämä lääke voi heikentää kykyä ajaa autoa tai käyttää koneita. Jos tällainen vaikutus ilmenee, älä aja tai käytä koneita. Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

3. Miten Lunixen-valmistetta otetaan

Käytä tätä valmistetta juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuten lääkäri tai apteekkihenkilökunta on ohjeistanut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.
Suositeltu annostelu aikuisille, vanhuksille ja yli 12-vuotiaille nuorille on:
Lievän hermostuneisuuden helpottamiseen 1 tabletti 1–3 kertaa päivässä.
Unihäiriöiden helpottamiseen 1 tabletti 30–60 minuuttia ennen nukkumaanmenoa, tarvittaessa toinen annos aiemmin illalla. Älä ota enempää kuin 4 tablettia päivässä.

Käyttö lapsille

Tämän valmisteen käyttöä ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille.

Niele tabletit kokonaisena veden kanssa. Älä pureskele tabletteja. Parhaan hoitovaikutuksen saavuttamiseksi suositellaan jatkuvaa käyttöä 2–4 viikon ajan. Jos oireet jatkuvat tai pahenevat kahden viikon jatkuvan käytön jälkeen, hakeudu lääkärihoitoon.

Jos otat enemmän Lunixen-valmistetta kuin sinun pitäisi


Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen
(puh. 09 471 977 [Suomessa, 112 Ruotsissa]) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Valmisteen yliannostus voi aiheuttaa muun muassa seuraavia oireita: uupumus, vatsakouristukset, puristuksen tunne rinnassa, sekavuus, käsien tärinä sekä pupillien laajeneminen. Oireiden ilmetessä ota yhteys lääkäriin.

Jos unohdat ottaa Lunixen-valmistetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Lunixen-valmisteen oton


Valmisteen käytön lopettamisen ei pitäisi aiheuttaa haittavaikutuksia. Oireet, joita valmisteella hoidetaan, saattavat kuitenkin palata.
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Rohtovirmajuurivalmisteet saattavat aiheuttaa ruoansulatuskanavan häiriöitä, kuten pahoinvointia ja vatsakouristuksia. Häiriöiden esiintyvyys ei ole tiedossa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.
www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus – ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

5. Lunixen-valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ‘EXP’ jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle. Tämä lääke ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Lunixen sisältää

Vaikuttava aine rohtovirmajuurikuivauute. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 500 mg Valeriana officinalis L., radix (rohtovirmajuuri) kuivauutetta (valmistukseen käytetty 2 g – 3 g rohtovirmajuurta). Uuttoliuotin: 60 % (V/V) etanoli.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Tilman s.a., Z.I. Sud 15, 5377 Baillonville, Belgia

Paikallinen edustaja ja valtuutettu:

Sana Pharma Medical AS,

Philip Pedersens vei 20,

1366 Lysaker,

Norja

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Belgia, Kypros, Luxemburg: Sedistress Sleep

Norja, Ruotsi, Suomi: Lunixen

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 2.7.2021

Published on 29 syyskuun, 2020
Last updated on 8 helmikuun, 2022

Nämä sivut ovat tarkoitettu terveydenhuoltohenkilöstölle