Yleisiä kysymyksiä ja vastauksia Sedix-valmisteesta

Yleisiä kysymyksiä ja vastauksia Sedix-valmisteesta

Vuonna 2018 lanseerattiin perinteinen kasvirohdosvalmiste Sedix® (Passiflora incarnata L.) Suomen markkinoille. Valmistetta käytetään lievittämään lieviä henkisen stressin oireita, kuten hermostuneisuutta, huolestuneisuutta tai ärtyneisyyttä sekä helpottamaan nukahtamista. Jos sinulla on kysymyksiä Sedix-valmisteesta, olemme keränneet tälle sivulle yleisimmät kysymykset ja vastaukset.

Miten Sedix-valmiste vaikuttaa?

Sedix-valmistetta käytetään lievittämään lieviä henkisen stressin oireita, kuten hermostuneisuutta, huolestuneisuutta tai ärtyneisyyttä sekä helpottamaan nukahtamista. Tämä voi mahdollistaa paremman jaksamisen päivällä. Vähentynyt huolestuneisuus voi myös auttaa nukahtamaan helpommin illalla. Sedix-valmisteen vaikutusmekanismia ei tunneta.

Miten annostelen Sedix-valmisteen?

Voit ottaa Sedix-valmisteen mihin tahansa vuorokauden aikaan. Suositeltu annos on 1-2 tablettia aamulla ja illalla lievittämään henkisen stressin oireita. Nukahtamisvaikeuksiin voit ottaa 1-2 tablettia puoli tuntia ennen nukkumaanmenoa. Tabletit niellään kokonaisina ison vesilasillisen kera ja ne voidaan ottaa joko ruuan yhteydessä tai ruokailujen välissä.

Voinko käyttää Sedix-valmistetta päivällä?

Kyllä. Sedix voidaan annostella mihin vuorokauden aikaan tahansa. Lieviin henkisen stressin oireisiin voit ottaa Sedix-valmistetta tarvittaessa. Suositeltu annos on 1- 2 tablettia aamulla ja illalla. Tabletti niellään kokonaisena ison vesilasillisen kera ja se voidaan ottaa joko ruuan yhteydessä tai ruokailujen välissä.

Kuinka kauan vaikutuksen alkamiseen kuluu aikaa?

Tarvittava annos oireita lievittämään on yksilöllinen. Suositeltu annos on 1-2 tablettia aamulla ja illalla. Lääkäri voi määrätä enimmillään kahdeksan tablettia vuorokaudessa. Nukahtamista helpottamaan annostellaan 1 – 2 tablettia illalla puoli tuntia ennen nukkumaanmenoa.

Mistä Sedix-valmistetta voi ostaa?

Voit hankkia Sedix-valmistetta ilman reseptiä apteekista. Jos oman apteekkisi valikoimassa tuotetta ei vielä ole, voit pyytää heitä tilaamaan sitä. Useat apteekit myyvät tuotetta myös omilla verkkosivuillaan.

Mitä Sedix-valmiste maksaa?

Sedix on reseptivapaa perinteinen kasvirohdosvalmiste ja hinta saattaa vaihdella hieman riippuen myyntipisteestä. Pakkauksen keskihinta on n. 16 €/pakkaus.

Mitä Sedix-valmiste sisältää?

Vaikuttava aine on kärsimyskukan (Passiflora incarnata L.) versosta valmistettu kuivauute. Yksi tabletti sisältää 200 mg versoista valmistettua kuivauutetta. Muut ainesosat ovat:

  • Tablettiydin: mikrokiteinen selluloosa, povidoni, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A), hydrattu puuvillansiemenöljy, vedetön kolloidinen piidioksidi, trikalsiumfosfaatti
  • Päällyste: polyvinyylialkoholi, titaanidioksidi (E171), makrogoli, talkki, punainen rautaoksidi (E172).
  • Uutteen sisältämä apuaine: maltodekstriini.

Miltä Sedix-valmiste näyttää ja kuinka monta tablettia pakkaus sisältää?

Sedix on vaaleanpunainen, pitkänomainen, kaksoiskupera päällystetty tabletti. Pakkauksessa on 28 tablettia läpipainopakkauksessa.

Sisältääkö Sedix gluteenia, laktoosia tai sokeria?

Sedix-valmiste ei sisällä gluteenia, laktoosia eikä sokeria.

Sisältääkö Sedix etanolia?

Aktiivisen aineen uuttamiseksi kärsimyskukasta käytetään etanolia (alkoholia). Etanolin käyttö on erittäin yleistä kasviperäisten lääkkeiden valmistuksessa. Etanoli poistuu kasvirohdoksen kuivausprosessin aikana. Lopputuote Sedix ei sisällä etanolia.

Väsyttääkö Sedix-valmisteen käyttö?

Sedix-valmistetta käytetään lievittämään lieviä henkisen stressin oireita, kuten hermostuneisuutta, huolestuneisuutta tai ärtyneisyyttä sekä helpottamaan nukahtamista. Sedix ei väsytä, mutta koska se lievittää huolestuneisuutta, saatat nukahtaa helpommin.

Vaikuttaako Sedix paremmin, jos käytän sitä pitempään?

Sedix-valmistetta käytetään tilapäisten unihäiriöiden hoitoon ottamalla valmiste ohjeen mukaan puoli tuntia ennen nukkumaan menoa. Ei ole todettua, että pitkäaikainen käyttö antaisi paremman vaikutuksen. Suositeltu annos lieviin henkisen stressin oireisiin on  1-2 tablettia aamulla ja illalla.

Onko Sedix-valmisteella dokumentoitu vaikutus?

Sedix-valmisteen vaikuttava aine (Passiflora incarnata L.) on arvioitu Euroopan lääkeviranomaisen (EMA) toimesta ja se on rekisteröity perinteiseksi kasvirohdosvalmisteeksi lievittämään lieviä henkisen stressin oireita, kuten hermostuneisuutta, huolestuneisuutta tai ärtyneisyyttä sekä helpottamaan nukahtamista. Valmisteen käyttö perustuu yksinomaan sen traditionaaliseen eli pitkään jatkuneeseen käyttöön.  Edellytyksenä rekisteröinnille on, että kasviuuteelle on dokumentoitua käyttökokemusta vähintään 30 vuotta, josta ainakin 15 vuotta Euroopassa. Valmistuksen osalta asetetaan samat laatuvaatimukset kuin muille lääkevalmisteille, ja valmisteen turvallisuutta seurataan.

Aiheuttaako Sedix uneliaisuutta tai tokkuraisuutta päivällä?

Sedix-valmiste on tarkoitettu käytettäväksi mihin tahansa vuorokauden aikaan. Sedix-valmisteen ei ole havaittu aiheuttavan väsymystä, joten voit käyttää sitä myös päivällä.  Myöskään muita vastaavia haittavaikutuksia ei ole raportoitu, jos valmistetta on käytetty illalla nukahtamista helpottamaan.

Miten on mahdollista, että voin käyttää Sedix-valmistetta iltaisin unettomuuteen ja samanaikaisesti myös päivällä, ilman että se aiheuttaa väsymystä?

Sedix-valmiste on tarkoitettu tilapäisiinnukahtamisvaikeuksiin ja lieviin henkisen stressin oireisiin. Vähentynyt huolestuneisuus ja ärtyisyys voi auttaa sinua jaksamaan päivällä paremmin, ja nukahtamaan helpommin illalla. Sedix ei siis väsytä tai aiheuta tokkuraisuutta.

Vaikuttaako Sedix paremmin, jos käytän sitä pitempään?

Sedix-valmistetta käytetään helpottamaan nukahtamista ja otetaan silloin puoli tuntia ennen nukkumaanmenoa. Ei ole osoitettu, että pitkäaikainen käyttö antaisi paremman vaikutuksen. Sedix otetaan tarvittaessa ja suositeltu annos lieviin henkisen stressin oireisiin on 1-2 tablettia aamulla ja illalla.

Onko Sedix-valmisteella havaittu haittavaikutuksia?

Kaikki lääkkeet voivat aiheuttaa haittavaikutuksia, mutta niiden vakavuus ja ilmaantuvuus vaihtelee..Sedix-valmisteella ei ole tunnettuja haittavaikutuksia. Koska Sedix-valmisteen käytöstä ei ole tehty kliinisiä tutkimuksia, haittavaikutusraportit perustuvat terveyden- ja sairaanhoidon ammattilaisten ja käyttäjien ilmoituksiin.. Ota yhteyttä hoitavaan lääkäriisi tai apteekkiin, jos havaitset haittavaikutuksia Sedix-valmisteen käytön yhteydessä.

Olen kuullut, että unilääkkeet aiheuttavat riippuvuutta. Voinko tulla riippuvaiseksi Sedix-valmisteesta?

Lääkeriippuvuudelle tunnusomaista on muun muassa haittavaikutukset lääkkeen käytön lopettamisen yhteydessä. Sedix ei ole unilääke eikä Sedix-valmisteella ole tunnettuja haittavaikutuksia. Jos lopetat Sedix-valmisteen käytön, haitallisten sivuvaikutusten vaaraa ei pitäisi olla. Sedix-valmistetta käytetään lievittämään lieviä henkisen stressin oireita, kuten hermostuneisuutta, huolestuneisuutta tai ärtyneisyyttä sekä helpottamaan nukahtamista.

Kuinka monta Sedix-tablettia voin ottaa vuorokaudessa?

Suositeltu annos on 1-2 tablettia aamulla ja illalla lievittämään henkisen stressin oireita. Nukahtamisvaikeuksiin voit annostella 1-2 tablettia puoli tuntia ennen nukkumaanmenoa. Lääkärin määräyksestä vuorikausiannosta voi nostaa kahdeksaan tablettiin. Tabletti niellään kokonaisena ison vesilasillisen kera. Tabletin voi annostella joko ruuan yhteydessä tai ruokailujen välissä.

Voinko ajaa autolla otettuani Sedix-valmistetta?

Voit ajaa autoa käytettyäsi Sedix-valmistetta. Jos kuitenkin tunnet, että Sedix heikentää kykyäsi ajaa autoa, älä aja, koska tämä voi aiheuttaa vaaratilanteita liikenteessä. Pakkausselosteessa todetaan, että Sedix voi heikentää kykyä ajaa autoa tai käyttää koneita. Katso lisätietoja pakkauselosteesta.

Voinko antaa Sedix-valmistetta lapselle?

Sedix-valmistetta voi käyttää yli 12-vuotiaille lapsille. Alle 12-vuotiaille ei ole tutkimustietoa valmisteen käytöstä. Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla on alle 12-vuotias lapsi, joka kärsii lievästä henkisestä stressistä tai unettomuudesta.

Voinko ottaa Sedix-valmistetta muiden lääkkeiden kanssa?

Keskustele lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos käytät muita lääkevalmisteita yhdessä Sedix-valmisteen kanssa. Muiden rauhoittavien lääkkeiden (esim. bentsodiatsepiinit) käyttö samanaikaisesti ei ole suositeltavaa ilman lääkärin määräystä.

Voinko käyttää Sedix-valmistetta raskauden aikana?

Keskustele lääkärisi kanssa, jos olet raskaana tai imetät tai suunnittelet raskautta. Raskauden ja imetyksen aikaisesta käytöstä ei ole tutkimustietoa, joten käyttöä ei suositella.

Unohdin ottaa tabletin aamulla. Voinko kaksinkertaistaa seuraavan annoksen?

Annosta ei pidä kaksinkertaistaa korvataksesi unohtamasi annoksen. Ota seuraava annos normaalisti kun seuraavan kerran tarvitset Sedix-valmistetta.

Voinko ottaa Sedix-valmisteen ruokailun yhteydessä?

Sedix-valmiste voidaan ottaa koska tahansa, esimerkiksi ruokailun yhteydessä tai ruokailujen välissä. Niele tabletti ison vesilasillisen kera.    

Olen käyttänyt Sedix-valmistetta jonkin aikaa enkä huomaa vaikutusta. Voinko lisätä annosta?

Jos et huomaa muutosta tilassasi suositellulla annoksella, voit oman lääkärisi määräyksellä lisätä annosta  kahdeksaan tablettiin vuorokaudessa. Pitkäaikaisen käytön ei ole dokumentoitu parantavan tai lisäävän vaikutusta. Jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievene 2 viikon jälkeen, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin.

Olen pienikokoinen ja kevyt (48kg), onko suositeltavaa muuttaa annosta kehon painon mukaan?

Sedix-valmisteen annostelu ei ole riippuvainen kehon painosta. Suositeltu annos on 1-2 tablettia aamulla ja illalla lieviin henkisen stressin oireisiin tai helpottamaan nukahtamista 1-2 tablettia ennen nukkumaanmenoa. Lääkärin määräyksellä voit nostaa vuorokausiannosta kahdeksaan tablettiin.

Nukahdan nopeasti, mutta herään muutaman tunnin jälkeen. Auttaako Sedix nukkumaan pitempään?

Sedix-valmistetta käytetään lievittämään lieviä henkisen stressin oireita, kuten hermostuneisuutta, huolestuneisuutta tai ärtyneisyyttä sekä helpottamaan nukahtamista. Jos nukahtamisvaikeudet johtuvat huolestuneisuudesta tai ärtyneisyydestä, voit kokeilla Sedix-valmistetta. Sedix-valmistetta käytetään tilapäisiin nukahtamisvaikeuksiin. Jos ongelmasi on heräileminen öisin, suosittelemme Lunixen-valmistetta. Rohtovirmajuuren (Valeriana Officinalis) rauhoittava vaikutus on kokemusperäisesti  tunnettu kauan ja se on myös osoitettukontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa. Lunixen-valmisteen vaikuttava aine parantaa unenlaatua ja estää yöheräämisiä.

Miten Sedix ja Lunixen erovat toisistaan?

Valmisteiden vaikuttavat aineet eroavat toisistaan (Sedix sisältää kärsimyksukkauutetta ja Lunixen rohtovirmajuuriuutetta) ja niitä käytetään erityyppisiin univaikeuksiin. Sedix on tarkoitettu helpottamaan nukahtamista ja lievittämään lieviä henkisen stressin oireita. Lunixen on tarkoitettu lievittämään hermostuneisuutta ja helpottamaan unihäiriöitä, kuten liian aikaista heräämistä ja huonoa unenlaatua.

Käytän muita unilääkkeitä. Voinko käyttää myös Sedix-valmistetta?

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos käytät tai aiot käyttää muita lääkkeitä yhdessä Sedix-valmisteen kanssa. Muiden rauhoittavien lääkkeiden (esim. bentsodiatsepiinien) samanaikainen käyttö ei ole suositeltavaa, ellei lääkärin toisin määrää. Ota siis yhteys lääkäriisi tai apteekkiin ennen kuin otat muita lääkkeitä yhdessä Sedix-valmisteen kanssa.

Onko Sedix viranomaisen hyväksymä tuote?

Sedix on lääkeviranomaisen (Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea) hyväksymä perinteinen kasvirohdosvalmiste. Näitä valmisteita koskevat samat laatuvaatimukset kuin muitakin lääkevalmisteita. Fimea arvioi lääkkeiden laatua, turvallisuutta ja tehoa ennen kuin ne rekisteröidään tai hyväksytään myyntiin Suomessa. Sedix on saatavilla apteekeista ja verkkoapteekeista ilman reseptiä. 

Minulla on ollut epämiellyttävä kokemus (haittavaikutus), joka mielestäni johtui Sedix-valmisteesta. Mitä teen?

Suosittelemme ottamaan yhteyttä hoitavaan lääkäriisi tapauksen selvittämiseksi.

Voinko olla varma, että Sedix-valmisteen käyttö on turvallista?

Sedix on rekisteröity lääkeviranomaisen (Fimea) toimesta perinteiseksi kasvirohdosvalmisteeksi. Sedix-valmistetta koskevat samat valmistuksen laatuvaatimukset kuin muitakin lääkevalmisteita. Sedix-valmisteen vaikuttava aine on ollut käytössä Euroopassa yli 15 vuotta. Sedix-valmisteella ei ole tunnettuja haittavaikutuksia, mutta kuten kaikki lääkkeet,  Sedix voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Kuinka kauan Sedix on ollut markkinoilla?

Sedix on ollut markkinoilla Ruotsissa marraskuusta 2016 ja se lanseerattiin vuotta aikaisemmin Norjassa. Suomessa aloitimme lokakuussa 2018. Muissa Euroopan maissa Sedix-valmiste on myynnissä eri kauppanimillä esim. Sedistress, Sofytol sekä Anxemial.  

Miten Sedix-valmistetta tulee säilyttää?

Tämä lääke ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita, mutta se on pidettävä poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä. Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


Referenssit

1. https://www.fimea.fi/myyntiluvat/kasvirohdoslaakkeet_ja_homeopaattiset_valmisteet/perinteiset_kasvirohdosvalmisteet

2. Sedix pakkauseloste

Sedix kärsimyskukkakuivauute 200 mg, 28 tabl. Lievittää lieviä henkisen stressin oireita ja helpottaa nukahtamista. Yi 12-vuotiaille. Väliaikaiseen henkiseen stressiin 1-2 tabl. aamulla ja illalla. Nukahtamista helpottamaan 1-2 tabl. illalla ½ tuntia ennen nukkumaanmenoa. Älä käytä, jos olet allerginen valmisteen sisältämälle aineelle eikä yhdessä rauhoittavien lääkkeiden kanssa. Ei suositella raskauden tai imetyksen aikana. Valmisteen vaikutuksen alaisena ei pidä ajaa autoa tai käyttää koneita. Perinteinen kasvirohdosvalmiste, jonka käyttöaiheet perustuvat yksinomaan pitkään käyttökokemukseen. Ilman reseptiä. Varmista valmisteen sopivuus itsellesi apteekista. Markkinoija: Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.fi. Tutustu pakkausselosteeseen. Perustuu valmisteyhteenvetoon 2021-11-19.

Lunixen, rohtovirmajuuriuute 500 mg, 28 tabl. Kasvirohdosvalmiste lievän hermostuneisuuden ja unihäiriöiden helpottamiseen. Yli 12-vuotiaille. Lievän hermostuneisuuden helpottamiseen 1 tabletti enintään 3 kertaa päivässä. Unihäiriöiden helpottamiseen 1 tabletti 30–60 minuuttia ennen nukkumaanmenoa, tarvittaessa toinen annos aiemmin illalla. Enintään 4 tabl./vrk. Ei raskauden tai imetyksen aikana eikä yhdessä rauhoittavien lääkkeiden kanssa. Älä aja autoa tai käytä koneita. Ei akuuttiin hoitoon, paras hoitovaikutus 2-4 viikon käytöllä. Haittavaikutukset: ruoansulatuskanavan häiriöt. Varmista lääkkeen sopivuus itsellesi apteekista. Ilman reseptiä. Tutustu pakkausselosteeseen. Markkinoija: Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.fi. Perustuu valmisteyhteenvetoon 2020-09-10.

Published on 4 tammikuun, 2019
Last updated on 8 marraskuun, 2022

Nämä sivut ovat tarkoitettu terveydenhuoltohenkilöstölle