Hermostuneisuuden hoito

Hermostuneisuuden hoito

Useat ihmiset kokevat erilaisia henkisen stressin oireita ja monet hakeutuvat lääkärille oireiden vuoksi. Sedix on perinteinen kasvirohdosvalmiste, joka on tarkoitettu lievittämään lieviä henkisen stressin oireita, kuten hermostuneisuutta, huolestuneisuutta tai ärtyneisyyttä sekä helpottamaan nukahtamista. Sedix-valmisteen ei ole havaittu aiheuttavan haittavaikutuksia.

Huolestuneisuus ja ärtymys ovat oireita, jotka ovat osa henkistä stressiä. Suuret muutokset elämässä aiheuttavat luonnollisesti huolestumista ja jännitystä. Muut syyt voivat olla tuntemattomia tai pelottaviakin kuten lähestyvä tentti tai hammaslääkäriaika. Jos henkilö kokee oireet epämukaviksi, tila voi muuttua vakavammaksi. Jos ilmenee lieviä henkisen stressin oireita kuten hermostuneisuutta, huolestuneisuutta tai ärtyneisyyttä tai nukahtamisen vaikeutta, voidaan harkita Sedix-valmisteen käytön aloittamista.

Mitä määräät rauhattomuuteen?

Elämänsä aikana jopa joka neljäs ihminen saa diagnoosin henkiseen ahdistukseen. Näin ei ole kaikkien apua lääkäriltä etsivien kanssa. Lääkehoito on usein välttämätöntä. Aina reseptilääke ei kuitenkaan ole ainoa hoitomuoto. Sedix-valmiste on saatavilla ilman reseptiä apteekeista ja voi lievittää lieviä henkisen stressin oireita kuten hermostuneisuutta, huolestuneisuutta tai ärtyneisyyttä tai nukahtamisvaikeutta. Sedix-valmisteen ei ole havaittu aiheuttavan haittavaikutuksia.

Lue lisää Sedix-valmisteesta

Vaikutus toimintakykyyn

Potilaan päivittäiseen toimintakykyyn vaikuttavat, joidenkin lääkehoitojen aiheuttamat haittavaikutukset voivat vaikeuttaa arjen sujumista. Sedix-valmisteen ei ole raportoitu aiheuttavan haittavaikutuksia. Sedix-valmistetta voi käyttää myös päivällä.

Ei havaittuja haittavaikutuksia

Pidempää lääkehoitoa vaativat potilaat voivatolla huolissaan lääkkeiden mahdollisesti aiheuttamasta riippuvuudesta. Tietyt lääkkeet, kuten bentsodiatsepiinit, eivät aina sovellu näiden potilaiden hoitoon. Vaikutus voi vähentyä ja riippuvuus lääkkeeseen saattaa kehittyä.Sedix-valmisteen ei ole havaittua aiheuttavan haittavaikutuksia. Hoidon ei kuitenkaan tule jatkua yli kuutta kuukautta.

Tutustu pakkauselosteeseen.

Lähdeviitteet:

Nils Retterstøl: Menneskesinnets irrganger (s. 257-58), forlaget Millenium, Oslo 1998

Paul Moxnes. Hva er angst? Tidsskrift for norsk psykologforening, utg. 5, 2014

Sedix® (Passiflora incarnata) on perinteinen kasvirohdosvalmiste. Reseptivapaa. Suositeltu annos aikuisille jayli 12-vuotiaille: lievittämään lievää henkistä stressiä: 1-2 tablettia aamulla ja illalla. Annosta voidaan lisätä oman lääkärin tai apteekkihenkilökunnanohjeiden mukaan.

Nukahtamista helpottamaan: 1-2 tablettia illalla, ½ tuntia ennen nukkumaanmenoa.  Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet raskautta, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievene 2 viikon jälkeen, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin. Hoidon kesto ei saa ylittää 6 kuukautta. Indikaatiot perinteisten kasvirohdosvalmisteiden käyttöön perustuvat kokemukseen ja pitkäaikaiseen käyttöön. Lue pakkausseloste ennen käyttöä

Published on 4 tammikuun, 2019
Last updated on 13 toukokuun, 2020

Nämä sivut ovat tarkoitettu terveydenhuoltohenkilöstölle