Hermostuneisuuden hoito

Hermostuneisuuden hoito

Useat ihmiset kokevat erilaisia henkisen stressin oireita ja monet hakeutuvat lääkärille oireiden vuoksi. Sedix on perinteinen kasvirohdosvalmiste, joka on tarkoitettu lievittämään lieviä henkisen stressin oireita, kuten hermostuneisuutta, huolestuneisuutta tai ärtyneisyyttä sekä helpottamaan nukahtamista. Sedix-valmisteen ei ole havaittu aiheuttavan haittavaikutuksia.

Huolestuneisuus ja ärtymys ovat oireita, jotka ovat osa henkistä stressiä. Suuret muutokset elämässä aiheuttavat luonnollisesti huolestumista ja jännitystä. Muut syyt voivat olla tuntemattomia tai pelottaviakin kuten lähestyvä tentti tai hammaslääkäriaika. Jos henkilö kokee oireet epämukaviksi, tila voi muuttua vakavammaksi. Jos ilmenee lieviä henkisen stressin oireita kuten hermostuneisuutta, huolestuneisuutta tai ärtyneisyyttä tai nukahtamisen vaikeutta, voidaan harkita Sedix-valmisteen käytön aloittamista.

Mitä määräät rauhattomuuteen?

Elämänsä aikana jopa joka neljäs ihminen saa diagnoosin henkiseen ahdistukseen. Näin ei ole kaikkien apua lääkäriltä etsivien kanssa. Lääkehoito on usein välttämätöntä. Aina reseptilääke ei kuitenkaan ole ainoa hoitomuoto. Sedix-valmiste on saatavilla ilman reseptiä apteekeista ja voi lievittää lieviä henkisen stressin oireita kuten hermostuneisuutta, huolestuneisuutta tai ärtyneisyyttä tai nukahtamisvaikeutta. Sedix-valmisteen ei ole havaittu aiheuttavan haittavaikutuksia.

Lue lisää Sedix-valmisteesta

Vaikutus toimintakykyyn

Potilaan päivittäiseen toimintakykyyn vaikuttavat, joidenkin lääkehoitojen aiheuttamat haittavaikutukset voivat vaikeuttaa arjen sujumista. Sedix-valmisteen ei ole raportoitu aiheuttavan haittavaikutuksia. Sedix-valmistetta voi käyttää myös päivällä.

Ei havaittuja haittavaikutuksia

Pidempää lääkehoitoa vaativat potilaat voivatolla huolissaan lääkkeiden mahdollisesti aiheuttamasta riippuvuudesta. Tietyt lääkkeet, kuten bentsodiatsepiinit, eivät aina sovellu näiden potilaiden hoitoon. Vaikutus voi vähentyä ja riippuvuus lääkkeeseen saattaa kehittyä.Sedix-valmisteen ei ole havaittua aiheuttavan haittavaikutuksia. Hoidon ei kuitenkaan tule jatkua yli kuutta kuukautta.

Tutustu pakkauselosteeseen.

Lähdeviitteet:

Nils Retterstøl: Menneskesinnets irrganger (s. 257-58), forlaget Millenium, Oslo 1998

Paul Moxnes. Hva er angst? Tidsskrift for norsk psykologforening, utg. 5, 2014

Sedix (Passiflora incarnata L.) 200 mg, 28 tabl. Lievittää lieviä henkisen stressin oireita ja helpottaa nukahtamista. Yli 12-vuotiaille. Väliaikaiseen henkiseen stressiin 1-2 tabl. aamulla ja illalla. Nukahtamista helpottamaan 1-2 tabl. illalla, ½ tuntia ennen nukkumaanmenoa. Ei raskauden tai imetyksen aikana. Ei yhdessä rauhoittavien lääkkeiden kanssa. Voi heikentää ajokykyä ja koneiden käyttökykyä. Perinteinen kasvirohdosvalmiste, jonka indikaatiot perustuvat yksinomaan pitkään käyttökokemukseen. Ilman reseptiä. Lisätiedot: Valmisteyhteenveto (2021-11-19) ja Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.fi.

Published on 4 tammikuun, 2019
Last updated on 4 lokakuun, 2021

Nämä sivut ovat tarkoitettu terveydenhuoltohenkilöstölle