Lunixen-usein kysyttyjä kysymyksiä

Lunixen-usein kysyttyjä kysymyksiä

Lunixen (Valeriana Officinalis L.) tuotiin Suomen apteekkeihin lokakuussa 2019. Lunixen on kasvirohdosvalmiste, jota käytetään lievän hermostuneisuuden ja unihäiriöiden helpottamiseen. Olemme keränneet tälle sivulle tavallisimmat ksymykset ja vastaukset Lunixen-valmisteesta.

Mistä voin ostaa Lunixen-valmistetta?

Voit ostaa Lunixen-valmistetta kaikista apteekeista ja useimmista verkkoapteekeista. Valmiste on samanhintainen kaikissa apteekeissa.

Kuinka paljon lunixen maksaa?

Lunixen-valmisteen hinta määräytyy asetuksen mukaisesti ja se on kaikissa apteekeissa samanhintainen. 

Mitä Lunixen sisältää?

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 500 mg Valeriana officinalis L., radix (rohtovirmajuuri) kuivauutetta (valmistukseen käytetty 2 g – 3 g rohtovirmajuurta)

Apuaineet

Tabletin ydin: mikrokiteinen selluloosa, vedetön kalsiumvetyfosfaatti, esigelatinoitu tärkkelys, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti.

Kalvopäällyste: polyvinyylialkoholi, titaanidioksidi (E171), makrogoli 4000, talkki, indigokarmiinialumiinilakka (E132), punainen rautaoksidi (E172), musta rautaoksidi (E172).

Mitä eroja on Lunixen ja Sedix -valmisteilla?

Vaikuttavat ainesosat erovat toisistaan (Sedix sisältää kärsimyskukkauutetta ja Lunixen rohtovirmajuuriuutetta) ja niitä käytetään eri tarkoituksiin. Sedix-valmistetta suositellaan väliaikaisiin nukahtamisvaikeuksiin kun Lunixen on tarkoitettu unenaikaisten häiriöiden, kuten huonon unenlaadun, liian aikaisen heräämisen ja yöaikaisen heräilyn hoitoon.

Miltä Lunixen näyttää ja kuinka monta tablettia on pakkauksessa?

Lunixen on vaaleansininen ja pitkänomainen tabletti. Pakkauksessa on 28 tabletia läpipainopakkauksessa.

Sisältääkö Lunixen gluteenia, laktoosi, gelatiinia tai sokeria?

Ei, Lunixen ei sisällä gluteenia, laktoosia, gelatiinia tai sokeria.

Sisältääkö Lunixen etanolia?

Vaikuttavan aineen valmistuksessa käytetään uuttoliuotteena etanolia (alkoholi). Tämä on tavallista kasvirohdosvalmisteiden valmistuksessa. Alkoholi häviää kuivausprosessin aikana ja Lunixen ei sisällä alkoholia.

Väsyttääkö Lunixen?

Lunixen-valmistetta käytetään lievän hermostuneisuuden ja unihäiriöiden helpottamiseen. Lunixen ei väsytä, mutta koska valmiste rauhoittaa, saatat tuntea itsesi rauhalliseksi. Lunixen parantaa unenlaatua ja estää unihäiriöitä sekä ennenaikaista heräämistä.

Onko Lunixen-valmisteella tutkittuja vaikutuksia?

Rohtovirmajuurivalmisteen rauhoittava vaikutus on tunnettu jo pitkään ja se on myös näytetty kliinisillä tutkimuksilla. Rohtovirmajuuren on näytetty parantavan unenlaatua ja vaikuttavan unihäiriöihin.  Näitä vaikutuksia ei voida osoittaa tarkasti mihinkään aineen sisältämään molekyyliin.

Voinko olla uninen tai unelias, kun käytän Lunixen-valmistetta päivällä?

Lunixen on tarkoitettu käytettäväksi milloin tahansa vuorokauden aikana, eikä sen ole havaittu heikentävän suorituskykyä tai väsyttävää vaikutusta, ja siksi sitä voidaan käyttää jopa päivällä.

Kuinka on mahdollista annostella Lunixen-valmistetta illalla, jos ilmenee unihäiriöitä, kun taas Lunixen voidaan ottaa päivällä lievään hermostuneisuuteen ilman väsymystä?

Lunix ei ole väsyttävä, mutta sen on näytetty rauhoittavan ja parantavan unen laatua lyhentämällä nukahtamisaikaa, estämällä unihäiriöitä ja ennenaikaista heräämistä aamulla.

Kuinka Lunixen vaikuttaa?

Rohtovirmajuuriuutetta (Valeriana Officinalis) sisältävien valmisteiden sedatiivinen vaikutus on jo kauan tiedossa ja se on vahvistettu kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa. Lunixen-valmisteen vaikuttava aine parantaa unen laatua ja estää unihäiriöitä. Vaikutusmekanismia ei kuitenkaan tunneta.

Saanko paremman vaikutuksen, jos käytän Lunixen-valmistetta pidemmän aikaa?

Kyllä, Lunixen-valmisteen hoitovaikutus kasvaa ajan myötä. Koska hoitava vaikutus lisääntyy vähitellen, Lunixen ei sovellu hermostuisuuden tai unettomuuden akuuttiin hoitoon. Sitten suositellaan sen sijaan Sedix-valmistetta. Lunixen-hoidon optimaalisen vaikutuksen saavuttamiseksi suositellaan jatkuvaa käyttöä 2 – 4 viikkoa.

Kuinka kauan kestää, ennen kuin koen vaikutuksen Lunixen-valmisteen annostelun jälkeen?

Lunixen otetaan ½ – 1 tunti ennen nukkumaanmenoa helpottamaan unihäiröitä. Ota tarvittaessa toinen tabletti aikaisemmin illalla. Lievää hermostuneisuutta varten yksi tabletti korkeintaan 3 kertaa päivässä. Enimmäisannos vuorokaudessa: 4 tablettia. Optimaalinen vaikutus saavutetaan 2 – 4 viikon hoidon jälkeen.

Aiheuttaako Lunixen mitään haittavaikutuksia käytettäessä?

Ruoansulatuskanavan oireita (esim. pahoinvointia, vatsan kouristuksia) voi esiintyä rohtovirmajuuriuute valmisteiden ottamisen jälkeen. Esiintyvyyttä ei tunneta.

Minulla on ollut epämiellyttävä kokemus (haittavaikutus), jonka mielestäni Lunixen aiheuttaa. Mitä teen?

Suosittelemme, että otat yhteyttä lääkäriisi tai apteekkihenkilökuntaan.

Olen kuullut, että voin tulla riippuvaiseksi unilääkkeistä. Voinko tulla riippuvaiseksi Lunixen-valmisteesta?

Riippuvuudelle on luonteenomaista muun muassa haittavaikutukset hoidon lopettamisen yhteydessä ja / tai ajan kuluessa tarvitaan suurempaa annosta vaikutuksen aikaansaamiseksi. Riippuvuuden kaltaisia haittavaikutuksia ei kuitenkaan ole havaittu rohtovirmajuuriuutevalmisteiden käytön jälkeen.

Pitäisikö minun ottaa Lunixen ruoan kanssa?

Lunixen voidaan ottaa milloin tahansa päivällä, eikä sitä tarvitse ottaa ruuan kanssa. Tabletit niellään kokonaisina nesteen kanssa. Älä pureskele tabletteja.

Kuinka monta Lunixen-tablettia voin ottaa päivittäin?

Lievä hermostuneisuus: 1 tabletti korkeintaan 3 kertaa päivässä. Unihäiriöt: 1 tabletti ½-1 tunti ennen nukkumaanmenoa. Ota tarvittaessa 1 tabletti aikaisemmin illalla. Enimmäisannos vuorokaudessa: 4 tablettia.

Voinko ajaa autoa Lunixen-valmisteen annostelun jälkeen?

Valmiste saattaa heikentää ajokykyä ja koneiden käyttökykyä. Valmisteen vaikutuksen alaisena ei tulisi ajaa autoa tai käyttää koneita.

Minkä ikäiset voivat käyttää Lunixen-valmistetta?

Valmisteen käyttöä ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille, koska sen turvallisuutta ja tehokkuutta alle 12-vuotiailla ei ole testattu.

Voinko käyttää Lunixen-valmistetta yhdessä muiden lääkkeiden kanssa?

Vain vähän tietoa farmakologisesta yhteisvaikutuksesta muiden lääkevalmisteiden kanssa on saatavilla. Yhteisvaikutuksia ei tunneta. Yhteiskäyttöä synteettisten rauhoittavien valmisteiden kanssa ei suositella, koska se voi lisätä väsymystä, huimausta ja uneliaisuutta. Ota yhteyttä apteekkihenkilökuntaan tai lääkäriisi, jos haluat asiasta lisätietoa tai olet käyttänyt tai käytät muita lääkeaineita.

Voinko käyttää Lunixen-valmistetta raskauden aikana?

Turvallisuutta raskauden ja imetyksen aikana ei ole osoitettu. Riittävien tutkimustietojen puuttuessa käyttöä raskauden ja imetyksen aikana ei suositella. Keskustele lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät valmistetta.

Unohdin ottaa tabletin aamulla. Pitäisikö minun ottaa kaksinkertainen annos ensi kerralla?

Sinun ei tarvitse ottaa kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annos. Jatka ”annoksesi” ottamista normaaliin aikaan.

Voinko ottaa Lunixen-tabletin ruoan kanssa?

Lunixen voidaan ottaa milloin tahansa, ts. joko ruoan kanssa tai aterioiden välillä. Tabletti niellään kokonaisina nesteen kanssa.

Olen käyttänyt Lunixen-valmistetta jo jonkin aikaa enkä huomaa muutoksia. Voinko lisätä annosta?

Jos et huomaa parannusta suositellulla annoksella, annosta voidaan suurentaa. Suositeltu annostus on kuitenkin 1 tablettia, korkeintaan 3 kertaa päivässä. Unihäiriöihin suositellaan tablettia 1/2 -1 tuntia ennen nukkumaanmenoa. Tarvittaessa voidaan ottaa toinen tabletti aikaisemmin illalla. Enimmäisannos on 4 tablettia päivässä. Jos oireet eivät parane 2 viikon käytön jälkeen, ota yhteys lääkäriin.

Olen pieni ja kevyt (48 kg), onko suositeltavaa säätää annosta kehon painon mukaan?

Lunixen-annosta ei ole liitetty kehonpainoon. Suositeltu annos aikuisille, vanhuksille ja yli 12-vuotiaille nuorille: lievä hermostuneisuus, yksi tabletti enintään 3 kertaa päivässä. Unihäiriöiden helpottamiseen: 1 tabletti ½-1 tunti ennen nukkumaanmenoa. Ota tarvittaessa 1 tabletti aikaisemmin illalla. Enimmäisannos on 4 tablettia vuorokaudessa.

Nukahdan nopeasti, mutta herään muutaman tunnin kuluttua, nukunko kauemmin Lunixen-valmisteen avulla?

Lunixen-valmistetta käytetään lievän hermostuneisuuden ja unihäiriöiden helpottamiseen. Jos nukut huonosti, esimerkiksi heräät usein yöllä tai aivan liian aikaisin aamulla, Lunixen on kokeilun arvoinen. Lunixen parantaa unen laatua ja vähentää unihäiriöitä.

Käytän muita unilääkkeitä. Voinko käyttää myös Lunixenia?

Keskustele lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin ottanut tai aiot käyttää muita lääkkeitä Lunixen-valmisteen kanssa. Muiden sedatiivien (esim. bentsodiatsepiinien) samanaikaista käyttöä ei suositella.

Onko Lunixen viranomaishyväksytty?

Lääkelaitos (FIMEA) on hyväksynyt Lunixen-valmisteen ja se on luokiteltu  kasvirohdosvalmisteeksi. FIMEA asettaa sille samat tiukat laatuvaatimukset kuin kaikille muillekin lääkevalmisteille. FIMEA arvioi lääkkeiden laatua, turvallisuutta ja vaikutuksia ennen kuin ne rekisteröidään tai hyväksytään markkinointiin Suomessa. Lunixen myydään ilman reseptiä Suomessa.

Voinko olla varma, että Lunixenin käyttö on turvallista?

Suomen lääkeviranomainen on hyväksynyt Lunixen-valmisteen kasvirohdosvalmisteeksi. Tuotannon laadulle, kliiniselle teholle ja standardoinnille asetetaan samat vaatimukset kuin kaikille lääkkeille. Lue pakkausseloste saadaksesi lisätietoja.

Kuinka kauan Lunixen on ollut markkinoilla?

Lunixen esiteltiin Suomessa syksyllä 2019, mutta muita tuotteita, joiden vaikuttava aine on sama eli rohtovirmajuuriuute (Valeriana Officinalis), on jo pitkään myyty sekä Suomessa että ulkomailla.

Kuinka minun pitäisi säilyttää Lunixen-valmistetta?

Lunixen-valmisteen säilyttämiselle ei ole erityisiä ohjeita, mutta lääke tulee pitää lasten ulottumattomissa ja näkymättömissä.

Tutustu pakkauselosteeseen ennen käyttöä.

Sedix kärsimyskukkakuivauute 200 mg, 28 tabl. Lievittää lieviä henkisen stressin oireita ja helpottaa nukahtamista. Yi 12-vuotiaille. Väliaikaiseen henkiseen stressiin 1-2 tabl. aamulla ja illalla. Nukahtamista helpottamaan 1-2 tabl. illalla ½ tuntia ennen nukkumaanmenoa. Ei raskauden tai imetyksen aikana. Ei yhdessä rauhoittavien lääkkeiden kanssa. Älä aja autoa tai käytä koneita. Perinteinen kasvirohdosvalmiste. Ilman reseptiä. Varmista valmisteen sopivuus itsellesi apteekista. Käyttö perustuu traditionaaliseen käyttöön. Markkinoija: Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.fi. Tutustu pakkausselosteeseen. Perustuu valmisteyhteenvetoon 2020-03-23.

Lunixen, rohtovirmajuuriuute 500 mg, 28 tabl. Kasvirohdosvalmiste lievän hermostuneisuuden ja unihäiriöiden helpottamiseen. Yli 12-vuotiaille. Lievän hermostuneisuuden helpottamiseen 1 tabletti enintään 3 kertaa päivässä. Unihäiriöiden helpottamiseen 1 tabletti 30–60 minuuttia ennen nukkumaanmenoa, tarvittaessa toinen annos aiemmin illalla. Enintään 4 tabl./vrk. Ei raskauden tai imetyksen aikana eikä yhdessä rauhoittavien lääkkeiden kanssa. Älä aja autoa tai käytä koneita. Ei akuuttiin hoitoon, paras hoitovaikutus 2-4 viikon käytöllä. Haittavaikutukset: ruoansulatuskanavan häiriöt. Varmista lääkkeen sopivuus itsellesi apteekista. Ilman reseptiä. Tutustu pakkausselosteeseen. Markkinoija: Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.fi. Perustuu valmisteyhteenvetoon 2020-09-10.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Lisätietoa: www.fimea.fi

Published on 31 lokakuun, 2019
Last updated on 25 tammikuun, 2021

Nämä sivut ovat tarkoitettu terveydenhuoltohenkilöstölle