Sedix henkiseen stressiin

Sedix lievittämään henkiseen stressin oireita ja helpottamaan nukahtamista

Sedix on perinteinen kasvirohdosvalmiste, joka lievittää lieviä henkisen stressin oireita ja helpottaa nukahtamista. Valmisteella ei ole havaittu annostoleranssin nousua tai käytön lopettamisesta johtuvia haittavaikutuksia.


• Lievittää lieviä henkisen stressin oireita
• Helpottaa nukahtamista
• Ei havaittuja haittavaikutuksia
• Aikuisille ja yli 12-vuotiaille lapsille

Saatavilla kaikista apteekeista.


Riippuvuutta aiheuttavat valmisteet eivät ole aina ainoa ratkaisu

Joka kolmas henkilö kärsii ajoittain unihäiriöistä ja noin 10 prosentilla on diagnosoitu unettomuus. Kognitiivinen käyttäytymisterapia on osoittautunut parhaaksi pitkäkestoisessa hoidossa, käytetään myös paljon lääkevalmisteita. Unilääkkeet voivat olla ratkaisu lyhytkestoiseen unihäiriöiden hoitoon. Ne saattavat tosin aiheuttaa riippuvuutta pitkäaikaisessa käytössä. Unilääkkeiden käyttö onkin hieman laskussa.


Ei havaittuja haittavaikutuksia

Sedix-valmisteen ei ole havaittu aiheuttavan annostoleranssia. Käytön lopettamiseen liittyviä haittavaikutuksia ei ole myöskään odotettavissa. Sedix-valmisteella ei ole raportoituja haittavaikutuksia.


Vaikutusmekanismi


Vaikutusmekanismi ei ole tunnettu.

Käyttöaihe:

Sedix on perinteinen kasvirohdosvalmiste, jota käytetään aikuisille ja yli 12-vuotiaille lievittämään lieviä henkisen stressin oireita, kuten hermostuneisuutta, huolestuneisuutta tai ärtyneisyyttä sekä helpottamaan nukahtamista.


Annostelu


Suositeltu annos aikuisille ja yli 12-vuotiaille:
Lievittämään lieviä henkisen stressin oireita: 1-2 tablettia aamulla ja illalla. Annosta voidaan lisätä lääkärin tai apteekkihenkilökunnan ohjeiden mukaan (enintään 8 tablettia päivässä).
Nukahtamista helpottamaan: 1-2 tablettia illalla, ½ tuntia ennen nukkumaanmenoa. Niele tabletit veden kanssa.


Sisältö


Vaikuttava aine on kärsimyskukan (Passiflora incarnata L.) versosta valmistettu kuivauute. Jokainen tabletti sisältää 200 mg versoista valmistettua kuivauutetta (valmistukseen käytetty 700 mg – 1000 mg kärsimyskukkaa).


Uuttoliuotin:

60 % (V/V) etanoli.


Muut aineet ovat:


Tablettiydin: mikrokiteinen selluloosa, povidoni, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A), hydrattu puuvillansiemenöljy, vedetön kolloidinen piidioksidi, trikalsiumfosfaatti


Päällyste: polyvinyylialkoholi, titaanidioksidi (E171), makrogoli, talkki, punainen rautaoksidi (E172). –
Uutteen sisältämä apuaine: maltodekstriini.

Vasta-aiheet


Jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle.


Yhteisvaikutukset


Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä. Synteettisten rauhoittavien lääkkeiden (kuten bentsodiatsepiinit) käyttöä ei suositella, ellei lääkäri tai apteekkihenkilökunta toisin määrää.


Haittavaikutukset


Haittavaikutuksia ei ole ilmoitettu.


Varoitukset ja varotoimet


Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Sedix-valmistetta jos käytät muita lääkevalmisteita. Koska riittäviä tietoja ei ole saatavilla, ei käyttöä suositella alle 12-vuotiaille lapsille, ellei lääkäri toisin määrää. Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet raskautta, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Koska riittäviä tietoja ei ole, ei käyttöä suositella raskauden ja imetyksen aikana.
Jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievene 2 viikon jälkeen, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin.
Hoidon kesto ei saa ylittää 6 kuukautta.
Tämä lääke voi heikentää kykyä ajaa autoa tai käyttää koneita. Jos tällainen vaikutus ilmenee, älä aja tai käytä koneita.
Lääkeviranomaisen hyväksymä

Sedix-valmiste on lääkeviranomaisen hyväksymä perinteiseksi kasvirohdosvalmisteeksi. Sitä koskevat samat vaatimukset kuin muita vastaavia valmisteita. Valmisteen käyttö perustuu yksinomaan sen traditionaaliseen eli pitkään jatkuneeseen käyttöön.
Lisätietoja Sedix-valmisteesta


Sedix 200 mg tabletti (Passiflora incarnata L.). Lievittää lieviä henkisen stressin oireita, kuten hermostuneisuutta, huolestuneisuutta tai ärtyneisyyttä sekä helpottaa nukahtamista. Perinteinen kasvirohdosvalmiste, jonka indikaatiot perustuvat yksinomaan pitkään käyttökokemukseen. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille. Annostus: Väliaikaista henkistä stressiä lievittämään 1-2 tablettia aamulla ja illalla, lääkärin tai apteekkihenkilökunnan ohjeen mukaan enintään 8 tablettia päivässä. Nukahtamista helpottamaan 1-2 tablettia illalla ½ tuntia ennen nukkumaanmenoa. Vasta-aihe: Yliherkkyys valmisteen sisältämälle aineelle. Raskaus ja imetys: Ei suositella raskauden tai imetyksen aikana. Yhteisvaikutukset: Rauhoittavien lääkkeiden yhteiskäyttöä ei suositella. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: Voi heikentää ajokykyä ja koneiden käyttökykyä. Haittavaikutukset: Ei tunneta. Pakkauskoko: 28 tabl. Ilman reseptiä. Lisätiedot:Valmisteyhteenveto ja Sana Pharma Medical AS, info@spmedical.fi, www.sanapharma.fi. Perustuu valmisteyhteenvetoon 2021-11-19.

Published on 14 tammikuun, 2019
Last updated on 4 lokakuun, 2021

Nämä sivut ovat tarkoitettu terveydenhuoltohenkilöstölle